JVBK´s veteranfordon
Fordonen presenteras här nedan i åldersordning, alltså ej i den  ordning de återfanns och renoverades
Brockway Bus BT 129
Klicka för större bild
Brockway Bus BT 1929
Ingick som ett av två fordon i en av de tidigaste svenska beställningarna av riktiga busschassier från USA. Karosserades med en kraftfull och linjeskön kaross med luxuös inredning av Järbo Karosseri- fabrik i Gästrikland. Lackerades i Bohmans Omnibustrafiks djupt blå färg. För effektens skull drogs smala mörkröda ränder som ytterligare framhävde karossens harmoniska linjer. Levererades till Östersund våren 1929.
Trafikerade under åren 1929-1938 sträckan Odensala-Östersund-Önet. Gick dessutom i turisttrafik.
Byggdes under 1938 in i en sommarstuga vid Vallsundet på Frösön.
Återköptes av AB JämtlandsBuss hösten 1987. Renoverades under nästan två, med början hösten 1988. Under renoveringen fick AB. JämtlandsBuss ett bud på den ej färdigrenoverade bussen från Antique Truck Club of America. Just den här bussen är det enda i världen kända återstående exemplaret av Brockway´s Buses från 1920-talet.
Är Sveriges förnämsta representant för de s.k. Torpedbussarna. Med torpedbuss menas att fronten och motorhuven finns framför föraren och vindrutan.
Scania Vabis 82 1936
I samband med att AB Sandström & Ljungkvist under 1935 övertog huvuddelen av aktierna i Bohmans Omnibustrafik skedde en del förändringar i företaget. Från det året fick bussarna i Östersunds stad de två gröna färger de ännu har på sina karosser. Namnet ändrades till Östersunds Omnibus AB. Dessutom förnyades vagnparken till viss del. Ett antal Scania Vabis chassier inköptes. På dessa byggde AB Hägglund & Söner i Ö-vik så kallade Bulldog-karosser, en revolutionerande karosstyp som lade grunden för de moderna bussarna. I Östersund fick Bulldogbussarna ett mycket långt liv beroende på att det under andra världskriget inte var möjligt att förnya vagnparken.
Just den här bulldogbussen köptes hösten 1989 och renoverades från våren 1991- hösten 1992.
Bussen är enligt Scaniamuseet, det enda återstående exemplaret av modell 82 med Hägglundskaross. Den lär dessutom vara en av två körbara Bulldogsbussar i Sverige.
Namnet Bulldog anspelar på den något trubbiga uppsyn busskarosserna fick då motorhuven byggdes in bredvid förarplatsen.
Scania Vabis 82 1936
Klicka för större bild
Scania Vabis B 62 1952
Klicka för större bild
Scania Vabis B 62 1952
I början av 1950-talet var bussbristen efter andra världskriget i stort sett avhjälpt. Varken förr eller senare har så många vägsträckor i Sverige varit trafikerade av bussar som just åren runt 1952-53. Turistresor med buss både här hemma och ut i Europa blev dessutom ett nytt och populärt begrepp. Östersunds Omnibus AB inköpte ett antal Scania Vabis B 60-or bl.a. för turisttrafik. Bussarna karosserades med dom moderna lättmetallkarosserna med den tidstypiskt kromglada fronten från Hägglund & Söner i Ö-vik. De flesta B 60-or rangerades ut inför dagen H 1967 då de p.g.a. hög ålder ansågs olönsamma att bygga om till högertrafik. Just den här B 62:an skänktes under 1985 till JämtlandsBuss av Strömbergs Busstrafik. Renoveringen avslutades lagom till SLTF-kongressen och invigningen av nya Bussdepån i Östersund hösten 1986.
I Sverige finns idag enligt uppgift tre körbara exemplar av Scania Vabis B 62 med Hägglundskaross.
Volvo B 727 1953
För lantbrukarnas mjölkleveranser till större centralmejerier konstruerades Skvadern. Alltså hälften buss-hälften lastbil. Under en dryg tjugoårsperiod var den här fordonstypen en av de absolut vanligast förekommande på landsortsvägarna runt de mindre städerna i mellannorrland. På ett kort från 1950-talet av Busstorget i Östersund kan man räkna till inte mindre än 12 Skvaderbussar!
När mejerierna i slutet av 1970-talet övergick till att hämta mjölk med tankbilar, försvann alla Skvadrar i stort sett över en natt. Då JämtlandsBuss hösten 1987 köpte sin Skvader för 37 öre per kilo, fanns ingen Skvader i körbart skick i Sverige. Renoveringen avslutades ett år senare. Idag finns fyra Skvadrar renoverade i Sverige, varav denna är den största, mest linjerena och den enda med Hägglundskaross

Volvo B 727 1953
Klicka för större bild
Scania Vabis CF 76 1967
Klicka för större bild
Scania Vabis CF 76 1967
AB JämtlandsBuss fordon nr. 19. CF:arna som de kom att kallas av chaufförerna, blev ett begrepp inom Östersunds Omnibus AB. Med början omkring 1960 och i stort sett under mer än hälften av 1970-talet var CF:arna de vanligaste bussarna i Östersund. Inte bara i Östersund förresten, utan den var en av de vanligaste busstyperna i Sverige. Tillverkningen av CF:en lades ner i slutet av 1966. Men innan dess hade ÖOAB försäkrat sig om en leverans av ett flertal nya CF:are. I den leveransen ingick även buss 19. Bussarna fick dock ej sättas i trafik förrän efter 3 sept 1967, då de var byggda i högertrafikutförande. Att CF-epoken hos ÖOAB avslutades först den 5 maj 1982 beror inte på att man hade en ålderdomlig vagnpark. Istället var det bussarnas enastående driftsäkerhet som var avgörande. Fem år senare återstår ingen körbar CF:are i originalskick. De som inte är skrotade är med varierande framgång ombyggda, utom buss 19 som står långt ute på ett gärde i sydvästra Värmland. Den återköps våren 1987 och körs för egen maskin den långa vägen till Östersund. En resa som inte kom att bli helt utan komplikationer. Trots ett ohyggligt skamfilat yttre var bussen i bättre skick än den såg ut. Efter ny lackering och översyn av allt mekaniskt var bussen våren 1988 redo att hyras ut för sitt första filmuppdrag. Av uppgifter från Scaniamuseet framgår att den här CF-bussen fortfarande är den enda körklara och i originalskick bevarade av det stora antal som tillverkades
Scania Vabis CR 111M 1975
AB JämtlandsBuss fordon nr. 46
Under första delen av 1970-talet presenterades Scania CR 111 M, den tysta bussen. Och det passade ju väldigt bra i Östersund där det under en tid upprört diskuterats just stadsbussarnas ljudnivåer. Buss 46 var den första CR 111M som inköptes av dåvarande Östersunds Omnibus AB. Den levererades under senare delen av 1975 och sattes i tätortstrafik. Med ett rätt stort antal Scana CR 110 bussar och många CR 111 var vagnparken i Östersund modernare än i många andra städer.
Elva år senare, i slutet av oktober 1986, skadas bussen allvarligt av en häftig brand som startade i motorrummet. Bussen rangeras därefter ut och ställs av. Då JämtlandsBuss samma höst beslutat inleda prov med en så kallad servicelinje i Östersunds stad, men saknar lämpligt fordon, ges 46:an chansen till ett nytt liv. Av det stora antal CR 111 som tillverkades av Scania återstår det idag endast ett fåtal körbara och ännu färre i originalskick.

Scania Vabis CR 111M 1975
Klicka för större bild

Postbussarna

Bilder på Jemtland veteranbilklubbs postbussar.
Klicka på bilderna för större bild och mer info.
Bussar
FZS 405Skvader
GodsrummareWiima